Filia w Końskich

Sieć współpracy bibliotekarzy szkolnych - listopad

W dniu 26 listopada 2015 r. PBW w Końskich odbyło się spotkanie sieci współpracy bibliotekarzy szkolnych .Tematyka konferencji przedmiotowo-metodycznej  obejmowała nieksiążkowe zbiory specjalne w bibliotece szkolnej - rodzaje, ewidencja, normy opisu bibliograficznego. Podczas spotkania omówiono też zmiany w prawie autorskim wynikające ze zmiany zasad korzystania przez nauczycieli
i uczniów z materiałów chronionych prawem autorskim. Zajęcia realizowane były w formie wykładu i warsztatów. Poruszono też zagadnienia związane z wnioskami składanymi w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa  na lata 2016-2020. W części warsztatowej nauczyciele wymienili  się doświadczeniami w omawianym zakresie. Zajęcia  poprowadziła  pani Barbara Skarżyńska
z ŚCDN.