Filia w Końskich

Czytanie na walentynki

Zgodnie z podstawowymi kierunkami polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2015/16, do której należy rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci
i młodzieży w dniu 11.02.16 r. w Czytelni PBW Filii  w Końskich odbyło się spotkanie promujące akcję czytelniczą „Czytanie na Walentynki ” uczniów ze SP nr 2 klas III-VI. Imprezę zorganizowała Elżbieta Skowron przy współudziale nauczyciela dyplomowanego pani Janiny Ceterowskiej ze SP nr 2 w Końskich. Na wstępie jedna z uczennic przygotowała referat na temat Dnia Zakochanych. Prezentacji ciekawych książek dla dzieci dokonała była dyrektor Studium Pedagogicznego w Końskich p. Krystyna Okoń. W dalszej części uczniowie czytali fragmenty znanych utworów literackich zwracając uwagę na właściwą dykcję i interpretację. Najładniej wygłoszone nagradzane były brawami. Dużym zainteresowaniem cieszył się wiersz  „Żuraw i czapla” Następnie odbyło się podsumowanie konkursu plastycznego „Mój znaczek walentynkowy”. Wybrane jury zadecydowało, że wszystkie prace są ciekawe. .Każdy uczestnik otrzymał walentynkowe serduszko, drobny upominek i dyplom. Spotkanie to promowało bibliotekę, czytelnictwo a  zorganizowana galeria prac plastycznych zachęcała zainteresowanych do jej odwiedzenia.

Elżbieta Skowron