Filia w Końskich

Dzień Ziemi 2016 -  "Palący temat niska emisja" podsumowanie konkursu plastycznego 

W dn. 21 IV w PBW Filii w Końskich odbyła się impreza czytelnicza związana z Dniem Ziemi, którą przygotowała E. Skowron we współpracy z nauczycielem SP nr 2 w Końskich oraz Nadleśnictwem Barycz. W 2016 roku Dzień Ziemi obchodzony był pod hasłem "strefa niskiej i zdrowej emisji". Wystawka książek, broszury z Urzędu Miasta, plansze, oraz filmy "Niska emisja - co to takiego", "Niska emisja",  "Ekologiczny dom" wprowadzały w temat. Na spotkanie przybyli uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Końskich, zainteresowani rodzice oraz leśnik. Zagadnienia, które były analizowane to:  niska emisja - co to takiego, jej skutki, choroby zapobieganie, rola lasów dla strefy niskiej i zdrowej emisji. Następnie uczniowie losowali pytania a podział na zespoły czyniły pracę łatwiejszą w szukaniu odpowiedzi na w/w zagadnienia w dostępnych źródłach bibliotecznych. Podsumowaniem spotkania była wystawa, dyplomy oraz nagrody dla uczniów biorących udział w konkursie  plastycznym "Niska emisja".
Spotkanie to uwrażliwiało na działania związane z ochroną klimatu, redukcją zanieczyszczeń, wyrabiało umiejętność poszukiwania informacji, pracy z zespole, kształtowało wrażliwość estetyczną.

Elżbieta Skowron