Filia w Końskich

Sieć współpracy bibliotekarzy

W dniu 28 kwietnia 2016 roku w czytelni PBW - Filii Końskie miało miejsce spotkanie Bibliotekarzy szkolnych z terenu powiatu koneckiego. Uczestniczyło w nim 15 osób.  Zgromadzeni zajmowali się zagadnieniem zastosowania metody projektu edukacyjnego w pracy bibliotek szkolnych. Prowadząca spotkanie Elżbieta Fitas przypomniała zasady pracy tą metodą oraz jak ją dokumentować. Następnie w dyskusji bibliotekarze zaprezentowali własne doświadczenia w tym zakresie. W dalszej części spotkania Elżbieta Fitas przedstawiła informację za spotkania odbytego w  PBW Kielce z Barbarą Skarżyńską, które dotyczyło zagadnienia otwartych zasobów edukacyjnych. Ustalono, że kolejne spotkanie w ramach sieci będzie poświęcone praktycznemu zastosowaniu otwartych zasobów edukacyjnych w edukacji.

Elżbieta Fitas