Filia w Końskich

Spotkanie sieci współpracy bibliotekarzy

W dniu 27 października bieżącego roku w czytelni PBW Filii Końskie odbył o się spotkanie bibliotekarzy szkolnych działających w ramach sieci współpracy. W pierwszej części  zajęć Elżbieta Fitas przedstawiła zastosowania wolnych zasobów edukacyjnych w pracy bibliotek szkolnych. Dalsza część spotkania była poświęcona wymianie doświadczeń zebranych bibliotekarzy dotyczących realizacji działań wynikających z przystąpienia  do programów realizowanych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Panie rozmawiały ponadto jak realizować w praktyce szkolnych bibliotek upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży, jako kierunek polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/17. Poruszono też zagadnienie zapowiedzianej przez kuratora kontroli w bibliotek dotyczącej    prawidłowości organizacji i funkcjonowania bibliotek szkolnych w obecnym roku szkolnym.

Elżbieta Fitas