Filia w Końskich

Archiwum wydarzeń

Impreza biblioteczna „Las a klimat”
2 IV 14 r. w Czytelni PBW Filii Końskie pod kierunkiem Elżbiety Skowron odbyła się impreza biblioteczna „Las a klimat” inicjująca zbliżający się Dzień Ziemi. W sali czytelni urządzono wystawkę ciekawych książek nawiązujących do tematu. Na spotkanie przybyli uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 2 od klasy I-VI oraz specjalnie zaproszony gość leśnik z Nadleśnictwa Barycz. Zasadniczym punktem było podsumowanie konkursu plastycznego ogłoszonego przez bibliotekę „Wiosna w lesie” oraz wykazanie znaczenia lasu dla klimatu. Uczniowie wyszukiwali również w dostępnych źródłach informacji na temat „Las a klimat”. Zastosowany podział na grupy oraz zróżnicowanie pracy dla dzieci młodszych i starszych czyniło ją sprawniejszą. Należało się również zastanowić i wykazać jakie jest przesłanie oglądanego filmu związanego z lasem a także prawidłowo odgadnąć nazwy kwiatów i ptaków. Leśnik zwrócił uwagę na zagrożenia pożarowe wynikające z niewłaściwego zachowania się w lesie. Pod koniec wybrana komisja dokonała posumowania konkursu. Wszyscy dostali nagrody ufundowane przez Nadleśnictwo Barycz a dodatkowe 5 pierwszych miejsc zostało specjalne wyróżnionych. Forma takich spotkań cieszy się wśród uczniów dużym zainteresowaniem, którzy chętnie biorą w nich udział.
Elżbieta Skowron

    


XXII TYDZIEŃ KULTURY JĘZYKA W DZIAŁANIACH BPW FILII KOŃSKIE
W związku z odbywającym się pod hasłem: Wokół rocznic wybitnych ludzi regionu świętokrzyskiego Tygodniem Kultury Języka w naszej Bibliotece odbyły się dwa spotkania z uczniami LO nr II w Końskich i jedno z młodzieżą z ZSP nr 2 związane ze 130 rocznicą urodzin Oskara Kolberga. Młodzież obejrzała okolicznościową wystawę, oraz prezentację multimedialną połączoną z omówieniem działań etnografa. W zajęciach łącznie uczestniczyło 71 osób.
Dla dzieci młodszych przygotowaliśmy Spotkanie z twórczością Kornela Makuszyńskiego. Zajęcia skierowane były do uczniów klas trzecich Szkoły Podstawowej nr 2 w Końskich i zostały tam przeprowadzone. Lekcje zawierały prezentację życia i twórczości pisarza oraz wspólne czytanie 120 przygód Koziołka Matołka. Łącznie w zajęciach uczestniczyło 76 dzieci.
Przygotowała Elżbieta Fitas

      


SIEĆ WSPÓŁPRACY NAUCZYCIELI BIBLIOTEKARRZY POWIATU KONECKIEGO
W dniu 27.02. 2014 r. w siedzibie PBW Filii Końskich odbyło się spotkanie inicjujące sieć współpracy nauczycieli bibliotekarzy szkolnych zatrudnionych w bibliotekach tego typu na terenie powiatu koneckiego. W spotkaniu uczestniczyło osiemnaście osób. Wszyscy przybyli na spotkanie wyrazili zadowolenie z zainicjowania współpracy bibliotekarzy, gdyż od dawna odczuwali potrzebę spotkania i wymiany doświadczę. Przedstawione treści spotkały się z zainteresowaniem. Zebrani bibliotekarze wyrazili chęć ponownego spotkania jeszcze w tym roku szkolnym.
Przygotowała Elżbieta Fitas

  


200 rocznica urodzin Oskara Kolberga (1814-1890) - wystawa
PBW Filia Końskie przygotowała w czytelni biblioteki wystawę poświęconą Oskarowi Kolbergowi wybitnemu twórcy, który jawi się jako etnograf, folklorysta, kompozytor. Zgromadził i uporządkował olbrzymią polską twórczość ludową według regionów. Do tej pory chyba nie zdarzyło się w Europie ani na świecie, żeby tak się oddać pracy i zebrać taką ilość materiału w kontekście kultury ludowej. Dzieła Kolberga i jego dorobek naukowy miały duży wpływ na przyszłe pokolenia Polaków .
Elżbieta Skowron

      


80 rocznica urodzin Marka Hłaski - wystawa
Marek Hłasko – urodził się w 1934 roku w Warszawie . Prozaik, scenarzysta filmowy. Jeden z najwybitniejszych polskich pisarzy XX wieku i jedna z najciekawszych postaci polskiej kultury minionego stulecia, nazywana kultowym twórcą Polski Ludowej, polskim Jamesem Deanem. Początki jego kariery jako prozaika datuje się na rok 1951, w którym to ukazuje się opowiadanie „Baza Sokołowska”. Zmarł w Niemczech, w 1969 roku, w dość niejasnych okolicznościach. Wystawę przybliżającą życie i twórczość Marka Hłaski przygotowano w wypożyczalni PBW Filii w Końskich.
Katarzyna Kucharska

 
 


Ferie z poezją
W dniu 10.02.14r. w Bibliotece Pedagogicznej w Kielcach Filii Końskie z okazji roku Kolberga odbyły się w czytelni warsztaty poświecone twórczości ludowej. Skierowane były do dzieci ze szkół podstawowych a także tych wszystkich, których interesuje ta tematyka. Warsztaty prowadzone były przez Waldemara Jóźwika – poetę, animatora kultury, kronikarza, członka Polish America Poets Academy im. Jana Pawła II w Wallington w USA, Krystynę Jóźwik – prezesa Towarzystwa Przyjaciół Wąglan oraz Czesława Nowaka – regionalnego poetę. Twórcy wygłosili ciekawą prelekcję na temat poezji, zachęcali do tworzenia własnej, zwrócili uwagę na różnicę miedzy wierszem białym a rymowanym, dzielili się tajnikami warsztatu, opowiadali o swojej pasji. Wcześniej przygotowana wystawa sztuki ludowej oraz wystawa związana z Kolbergiem wprowadzała w klimat warsztatów. Uczestnicy wykazywali duże zainteresowanie a niektórzy deklarowali udział w wąglańskich konkursach poezji. Uczniowie zostali nagrodzeni zbiorkami regionalnej poezji a na koniec otrzymali słodki poczęstunek oraz czerwone walentynkowe serduszka.
Elżbieta Skowron

   
     


SPOTKANIE KÓŁKA FILATELISTYCZNEGO - „Projektujemy bożonarodzeniowy znaczek pocztowy” – podsumowanie konkursu
PBW Filia Końskie pod kierunkiem E. Skowron oraz przy współpracy i zaangażowaniu opiekuna koneckiego kółka filatelistycznego w dniu 11.12.13 r. zorganizowano spotkanie podsumowujące konkurs ogłoszony przez bibliotekę „Projektujemy bożonarodzeniowy znaczek pocztowy” Uczestnicy : dzieci ze szkoły podstawowej oraz gimnazjum prezentowali swoje prace. Wybrane jury w składzie : nauczycieli i rodziców dokonywało oceny. Dodatkowe punkty można było zdobyć wyszukując z dostępnych źródeł informacji znajdujących się w bibliotece znaczenie słów tematycznie związanych z filatelistyką. Pomocne okazały się więc wcześniej przeprowadzone zajęcia „Źródła informacji w bibliotece” oraz prezentacja komputerowa E. Skowron „Bożonarodzeniowe znaczki pocztowe”. Przeglądano również klasery ze znaczkami przyniesione przez emerytowanego dyrektora ponadgimnazjalnej koneckiej szkoły. Przedstawione prace dzieci, były wykonane starannie i pomysłowo, z nich to utworzona została wystawka. Zwycięzcy zostali nagrodzeni dyplomami i świątecznymi upominkami. Spotkanie to wyrabiało umiejętność korzystania ze źródeł informacji oraz poszerzało wiedzę w danym zakresie.
Elżbieta Skowron

  
  


SPOTKANIE Z JULIANEM TUWIMEM
Dnia 22.10.13 r. z okazji Roku Tuwima w czytelni PBW – Filii w Końskich,. biblioteka zorganizowała pod kierunkiem E. Skowron i dyplomowanym nauczyciela ze SP nr 2 w Końskich panią Janiną Ceterowską konkurs czytelniczy oraz plastyczny pt „Bajkowa podróż z Tuwimem”, w którym wzięły udział dzieci z klas I-VI. Każdy z uczestników recytował wcześniej przygotowany wiersz oraz prezentował swoją pracę plastyczną. Oceny dokonywało wybrane jury. Komisja konkursowa miała duży dylemat, by wybrać najlepszych. Wszyscy byli znakomicie przygotowani. Każdy otrzymał dyplom uczestnictwa a dodatkowo I miejsce przyznano: Patrycji Peliwo kl. I, II miejsce Małgorzacie Peliwo a III Małgorzacie Kani. Specjalne wyróżnienie otrzymała Paulina Mazurowicz z klasy VI. Uczestnicy obejrzeli również wystawę oraz prezentację multimedialną na temat życia i twórczości Tuwima.
Forma ta cieszyła się dużym zainteresowaniem, promowała czytelnictwo oraz bibliotekę.
Elżbieta Skowron

   


KONKURS CZYTELNICZY – „LESIE, LESIE ZIELONY…”
W dniu 4.06.2013r. biblioteka zorganizowała w czytelni konkurs recytacji wierszy tematycznie związanych z lasem, który przygotowała i poprowadziła E. Skowron.
Na spotkanie przybyły dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Końskich, od klasy II - VI ze swoimi opiekunami. Każdy z uczestników przygotował swój ulubiony wiersz, który miał zaprezentować zwracając uwagę na tytuł i autora. Niektórzy uczestnicy sami bawili się w poetów i prezentowali własne.
Wcześniej zorganizowana wystawa książek „Las blisko nas” przybliżała to zagadnienie i zachęcała do czytania. W klimat lasu wprowadził uczestników pan leśnik z Nadleśnictwa Barycz w Końskich, który ufundował nagrody. Następnie wszyscy obejrzeli film „Opowieść sentymentalna o lesie”. Należało się zastanowić nad jego przesłaniem. W drugiej części spotkania wybrana komisja konkursowa oceniała recytację wierszy. Uczestnicy wypadli bardzo dobrze, każdy otrzymał nagrodę i dyplom. Jednak dodatkowe nagrody zostały przyznane : za zajęcie I miejsca uczennicy z klasa II, II - miejsca uczennicy z klasy V, a III – uczennicy klasy II. Spotkanie to wyrabiało nawyk czytania książek, zachęcało do ich poznania oraz do polubienia miejsca jakim jest biblioteka.
Przygotowała : Elżbieta Skowron

  


DZIEŃ ZIEMI 2013 „ELEKTROODPADY, PROSTE ZASADY” – konkurs prac plastycznych
Tak brzmiało hasło tegorocznych obchodów Dnia Ziemi, które zostało zorganizowane w Bibliotece Pedagogicznej Filii w Końskich dn. 23.04.2013 r. przez Elżbietę Skowron. Ponownie powrócił więc temat segregacji odpadów, recyklingu i odzysku zużytego sprzętu elektronicznego. W czytelni zostały rozwieszone konkursowe prace uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Końskich przygotowane pod kierunkiem nauczyciela J. Ceterowskiej. Sala przybrana została również plakatami z Urzędu Miasta pt. „Ogólnopolski Dzień Recyklingu”
Na spotkanie przybył przedstawiciel z Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Końskich, który wygłosił krótką prelekcję. Uczestnicy z zaciekawieniem obejrzeli prezentację komputerową pt. ”Co robimy z odpadami sprzętu elektronicznego” Następnie zwycięzcy konkursu zostali wyróżnieni dyplomami. Z prac uczniów urządzono wystawę, którą można oglądać w czytelni biblioteki do 31VIII 13 r.
Przygotowała : Elżbieta Skowron

  


DZIEŃ DRZEWA
Z okazji 10 lat Dnia Drzewa - 10.10. 2012 r. w bibliotece odbyła się impreza ekologiczna zorganizowana przez Elżbietę Skowron.
Na spotkanie z grupą uczniów z gimnazjum oraz ze szkoły podstawowej, przybył przedstawiciel Nadleśnictwa Barycz , który uczestniczył w akcji sadzenia lasu. Opowiadał jak wartościowe jest to przedsięwzięcie i zachęcał do niego, ponieważ każde posadzone drzewo jest ważne dla przyszłości.
Święto Drzewa , które jest programem edukacji ekologicznej Klubu Gaja, zapoczątkowane zostało w 2003 roku w szkołach i samorządach. W ramach tej akcji ekolodzy wraz z uczniami i społecznościami lokalnymi inicjują m.in. sadzenie drzew oraz inne działania przyczyniające się do ochrony drzewostanu w Polsce.
Z myślą o tych , którzy kochają drzewa biblioteka przyłączyła się do konkursu klubu Gaja „Drzewo Roku”.. Każdy zainteresowany miał wykonać pracę plastyczną na temat swojego ulubionego drzewa, które pobudzi wyobraźnię i zjednoczy ludzi. Szczególnie zaangażowały się dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Końskich. Najlepszym zostały wręczone dyplomy oraz nagrody ufundowane przez Nadleśnictwa Barycz. Na uwagę zasługuje prezentacja multimedialna ucznia gimnazjum. Wystawę prac można oglądać w Czytelni biblioteki.
Odbyła się również projekcja filmów : „Leśne drzewa”, „Leśne dziedzictwo”, oraz wystawa ciekawych książek, które ukazywały rolę drzew i nawoływały do ich ochrony.
Elżbieta Skowron

    


PODSUMOWANIE KONKURSU „ZRÓWNOWAŻONE WYKORZYSTANIE ENERGII”
W dniu 20.06.12 r. w Czytelni Biblioteki Pedagogicznej Filii Końskie odbyło się podsumowanie konkursu organizowanego przez bibliotekę pod kierunkiem E. Skowron na plakat promujący „Zrównoważone wykorzystanie energii” będący myślą przewodnią tegorocznego Dnia Ziemi pod hasłem „Dobra energia dla wszystkich”. Celem konkursu było : ochrona klimatu, zapobieganie efektowi cieplarnianemu, zwiększanie wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Przeznaczony był dla uczniów szkół podstawowych Końskich. Wyróżnione zostały prace dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 2, które były ciekawe i oryginalne. Wszystkie zostały nagrodzone, a pierwsze trzy miejsca otrzymały dodatkowo książki i dyplomy ufundowane przez Nadleśnictwo Barycz. Na koniec spotkania odbyła się projekcja filmu „Zagrożenie lasów” oraz krótki komentarz wygłoszony przez pracownika Nadleśnictwa Barycz.
Opracowała: Elżbieta Skowron

  


SPOTKANIE Z EKOLOGIĄ
W ramach edukacji ekologiczne dnia 30.05.12 r. w Czytelni PBW Filii Końskie odbyło się spotkanie dla uczniów szkół podstawowych zorganizowane przez E. Skowron z leśnikiem Nadleśnictwa Barycz na temat : „Drzewa naszych lasów” ilustrowane filmem. Na spotkanie przybyli uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Końskich Wszyscy byli zaciekawieni tematem i brali aktywny udział w dyskusji . Spotkanie to przybliżyło uczniom wiedzę o najważniejszych gatunkach i odmianach drzew rosnących w lasach oraz ich ochronę . Wcześniej przygotowana wystawa promowało ciekawe książki z tego zakresu i zachęcała do czytania.
Opracowała: Elżbieta Skowron

  


2011 – MIĘDZYNARODOWY ROK LASÓW
Rok 2011 został ogłoszony przez   Organizację Narodów Zjednoczonych Międzynarodowym  Rokiem Lasów. Z tej okazji w czytelni w PBW Filii Końskie 7 czerwca 2011 r .pod kierunkiem E. Skowron zostało zorganizowane spotkanie z leśnikiem Nadleśnictwa Barycz pod hasłem  – „Las całkiem blisko nas”. Tematem wiodącym były lasy, ich znaczenie ochrona oraz właściwe zachowanie się w lesie, zaprezentowane zostały również ciekawe filmy. Na  spotkanie licznie przybyły dzieci z klas młodszych Szkoły Podstawowej nr 2 w Końskich dla których wcześniej ogłoszony został konkurs  „Logo Lasu”. Wyłoniono najlepsze prace z których została utworzona wystawka. Zwycięzcy klasy I a otrzymali nagrody książkowe ufundowane przez Nadleśnictwo Barycz Końskie.

     


 

DZIEŃ  ZIEMI  W  BIBLIOTECE
W ramach edukacji ekologicznej w czytelni PBW Filii Końskie w kwietniu 2011 r.  pod kierunkiem Elżbiety Skowron w kwietniu 2011 r. odbyło się spotkanie grupy uczniów z Gimnazjum nr 2 w Końskich realizujących projekt „Flora i fauna parku w Końskich” z przyrodnikiem i ornitologiem Zbigniewem Fijewskim  autorem „Ptaki krainy Gór Świętokrzyskich” oraz  „Ptaki Parku im. Tarnowskich w Końskich”.
Uczniowie wysłuchali ciekawej prelekcji ze szczególnym zwróceniem uwagi na chronione gatunki roślin i zwierząt koneckiego parku. Spotkanie poprzedziła wystawa książek „To warto przeczytać”.

 


PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA
WOJEWÓDZKA
Filia w Końskich, ul. Zamkowa 5
zaprasza na
jabłka
wystawa pasteli i prac olejnych

Katarzyny Sorn
ekspozycja czynna
listopad-grudzień 2010

Informacja o autorce i wystawie
Ekspozycję w wypożyczalni PBW Filia Końskie przygotowała Katarzyna Kucharska; zdjęcia autorstwa Katarzyny Sorn.

             


W ramach obchodów XVII Tygodnia Kultury języka w dniach 8-13 marca 2010 roku w czytelni Biblioteki zaprezentowano wystawę Kultura języka w Internecie. Realizuje ona cele tygodnia czyli propagowanie kultury języka w różnych sytuacjach życiowych oraz kształtowanie estetyki wypowiedzi w sytuacjach codziennych. Wybrany został taki wymiar języka, gdyż Internet to miejsce gdzie języka polskiego używa się często zapominając o kulturze i jego poprawności. By przybliżyć codzienność języka internautów przedstawiono najczęściej popełniane błędy. Dla korekty wypowiedzi opracowana została Netykieta - zasady poprawnej wypowiedzi internetowej oraz elementy charakterystyczne dla języka internautów. Całość opatrzona została prezentacją posiadanych przez Bibliotekę książek o tej tematyce.


      


Pedagogiczna Biblioteka w Kielcach Filia w Końskich w roku szkolnym 2008/09 w ramach edukacji ekologicznej zorganizowała dla uczniów cykl spotkań kształtujących postawy proekologiczne oraz umożliwiające poznanie literatury w tym zakresie. Na szczególną uwagę zasługują: „Rośliny naszej Ziemi” ,”Dbajmy o ptaki”, „Kwiaty naszej Ziemi”. W spotkaniach tych uczestniczyły dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 2 kl. III oraz z Przedszkola Samorządowego nr 7 w Końskich. Dzieci oglądały tematycznie przygotowane wystawy, przyrodnicze filmy i prezentacje multimedialną „Kwiaty chronione”. Dzieliły się swoimi uwagami, śpiewały piosenki i mówiły wiersze. Spotkania te przygotowała i poprowadziła Elżbieta Skowron. Cieszyły się one dużym zainteresowaniem zarówno wśród dzieci jak i nauczycieli.

 


W ramach obchodów Tygodnia Bibliotek 2009 oraz Roku Przedszkolaka, 14 V 2009 w Czytelni Biblioteki Pedagogicznej Filii Końskie odbyła się dla przedszkolaków impreza biblioteczna „Książki naszych dzieci” przygotowana przez Elżbietę Skowron. Dzieci z Przedszkola Samorządowego nr 7 w Końskich zapoznały się z książkami wyłożonymi na wystawie. Opowiadały o swoich ulubionych bohaterach i książkach, poznały budowę książki, oraz bajkę edukacyjną ze zbiorów multimedialnych biblioteki ”Rodzina Pytalskich”. Impreza ta wyrabiała umiejętność poszanowania książki, stymulowała zainteresowania czytelnicze oraz umożliwiła poznanie terminów i pojęć związanych z biblioteką i książką.