Filia w Opatowie

XXVI Tydzień Kultury Języka

Tegoroczny Tydzień Kultury Języka obchodzony był pod hasłem "Oracja i czytelnictwo zawsze w modzie". Z tej okazji w Samorządowym Zespole Szkół Nr 2 w Opatowie zorganizowano konkurs dla uczniów klasy IV przygotowany przez pracownicę Biblioteki Pedagogicznej w Opatowie Danutę Gołasę oraz  nauczycielki miejscowej biblioteki szkolnej. 
Celem konkursu  było kształtowanie umiejętności pięknego czytania, z uwzględnieniem znaków interpunkcyjnych, w szczególności znaku zapytania i wykrzyknika. Jego zadaniem było także doskonalenie technik czytania i towarzyszących mu środków artystycznego przekazu.
Rywalizacja przebiegła w miłej atmosferze, dzieci, wkładając w to wiele zaangażowania czytały wybrane przez siebie teksty. Najlepsi zostali nagrodzeni, zaś wszyscy otrzymali drobne upominki.
Z kolei dla czytelników odwiedzających Bibliotekę Pedagogiczną zorganizowano wystawę "Tysiące powodów by czytać". Powstała ona w oparciu o zbiory dostępne w bibliotece a jej celem jest ukazanie znaczenia czytania i sposobów, by sprawiało ono przyjemność i służyło wychowaniu oraz rozwojowi intelektualnemu i kulturalnemu. 

Danuta Gołasa