Filia w Opatowie

Konferencja przedmiotowo-metodyczna

W dniu 1 października 2015 r. w Bibliotece Pedagogicznej w Opatowie odbyła się konferencja przedmiotowo-metodyczna poświęcona zagadnieniu przygotowania uczniów gimnazjum do udziału
w tegorocznej edycji Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego. Konferencja prowadzona była przez nauczycieli - metodyków Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach. Wzięło w niej udział kilkunastu nauczycieli fizyki z terenu powiatu opatowskiego, opiekunów uczniów uczestniczących w Wojewódzkim Konkursie Fizycznym.

Marek Lis