Filia w Opatowie

Zaprosili nas…

Pomysł wystawy narodził się w związku z obchodzoną niedawno 70 rocznicą powstania Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach. Filia w Opatowie powstała w roku 1953. Przez wiele lat swojej działalności pracownicy opatowskiej biblioteki uczestniczyli w różnych formach życia kulturalnego i społecznego Ziemi Opatowskiej. Ciekawym śladem po tym jest zbiór ponad 100 zaproszeń od wielu instytucji i organizacji na różnorakie wydarzenia mające miejsce na przestrzeni lat. Stanowią one ciekawą pamiątkę i dowód na naszą aktywność w środowisku. Są przy tym bardzo zróżnicowane
w formie, a niektóre z nich posiadają spore walory estetyczne. Na wystawę wybrano tylko część posiadanych w kolekcji zaproszeń, które mają ilustrować ich różnorodność co do wyglądu i zapraszającej nas instytucji.

Marek Lis