Filia w Opatowie

Lekcja historii regionalnej

10 listopada 2015 r., w przeddzień Narodowego Święta Niepodległości w Szkole Podstawowej w Wojciechowicach odbyła się lekcja historii regionalnej przygotowana i przeprowadzona przez kierownika Biblioteki Pedagogicznej w Opatowie. Wzięli w niej uczniowie klas 4-6 wraz z opiekunami, swoimi nauczycielami historii, z czterech szkół podstawowych znajdujących się na terenie gminy Wojciechowice.
Dzieci z Bidzin, Stodół, Gierczyc i Wojciechowic miały okazję uczestniczyć w ciekawej i pouczającej lekcji przybliżającej 97 rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości. Prowadzący zajęcia szczególną uwagę zwrócił na wydarzenia historyczne, które miały miejsce w okolicach Wojciechowic i związane były z obchodzoną rocznicą. Lekcja, prowadzona z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, spotkała się z dużym zainteresowaniem uczniów.

Marek Lis