Filia w Opatowie

XXIV  Tydzień Kultury Języka    

W roku 2016 XXIV Tydzień Kultury Języka obchodzony był w woj. świętokrzyskim pod hasłem "Szkoła otwarta na kulturę i czytelnictwo".
W związku z nim, w dniu 11 marca,  w Samorządowym Zespole Szkół  Nr 2 w Opatowie  odbyły się warsztaty literacko - plastyczne pt. "Podróże z książką". Zajęcia przeznaczone były dla klasy IV
a przygotowane i przeprowadzone zostały przez Danutę Gołasę z Biblioteki Pedagogicznej w Opatowie we współpracy z nauczycielkami miejscowej biblioteki szkolnej. Celem zajęć było podkreślenie znaczenia książki w rozwoju i wychowaniu od najmłodszych lat.

Pierwsza część warsztatów poświęcona była rozmowie na temat  przeczytanych książek, ulubionych bohaterów,  korzystania z biblioteki szkolnej, własnych biblioteczek oraz korzyści i zalet kontaktu
z książką. W drugiej części uczniowie wybrali się „w podróż” razem z bohaterami ulubionych książek.  Wykonali plakat  wykorzystując znak książki jako środka do podróżowania. Efektem prac dzieci była wystawa barwnych plakatów wykonanych różnymi technikami plastycznymi. Na zakończenie zajęć dzieci zostały nagrodzone  drobnymi upominkami.

Danuta Gołasa