Filia w Opatowie

Młodzież z ziemi łódzkiej w bibliotece pedagogicznej w Opatowie

W dniu 19 kwietnia 2016 r. do biblioteki pedagogicznej w Opatowie zawitała grupa uczniów szkół średnich wraz z nauczycielami - opiekunami ze  Zgierza i okolic. Okazją do tego spotkania była wycieczka zorganizowana dla uczestników "Konkursu Wiedzy o Patronach Szkół Ponadgimnazjalnych" z tamtego terenu. Pomysł spotkania wysunął Adam Zamojski, Prezes Towarzystwa Przyjaciół Zgierza, jeden z  organizatorów wyjazdu. Myślą przewodnią było zapoznanie jego uczestników z wydarzeniami historycznymi, które związane były z dwoma postaciami znanych zgierzan - Janem Świerczem, wieloletnim burmistrzem Zgierza i jego bratem Wincentym Świerczem. Obydwaj walczyli w 1915 r. w Legionach J. Piłsudskiego na Ziemi Opatowskiej a W. Świercz poległ w maju 1915 r. i spoczywa niedaleko Opatowa. W związku z tym jednym z  punktów wycieczki była godzinna prelekcja i prezentacja multimedialna poświęcona walkom Legionów J. Piłsudskiego na Ziemi Opatowskiej w 1915 r. wygłoszona przez kierownika biblioteki pedagogicznej w Opatowie Marka Lisa. Towarzyszyła jej  specjalnie przygotowana okolicznościowa wystawa tematyczna.

Marek Lis