Filia w Opatowie

Czasy, ludzie, miejsca…

W dniu 19 października 2016 r. w czytelni Biblioteki Pedagogicznej w Opatowie miało miejsce pierwsze z planowanego cyklu wydarzeń pod wspólnym tytułem: "Czasy, ludzie, miejsca… Spotkania
z dawną fotografią". Wzięli w nim udział licznie przybyli mieszkańcy Opatowa. Ponieważ spotkanie miało formułę interaktywną, z wielkim zainteresowaniem i zaangażowaniem wzięli oni czynny udział
w rozpoznawaniu mieszkańców i miejsc dawnego Opatowa, które uwidocznione były na prezentowanych zdjęciach. Przywołane w ten sposób unikalne wiadomości posłużą do uzupełnienia i utrwalenia wiedzy o historii miasta i jego mieszkańcach. Spotkanie, któremu towarzyszyła związana z tematem wystawa, prowadzili regionalista Zbigniew Zybała i kierownik biblioteki Marek Lis.

Marek Lis