Filia w Ostrowcu Św.

Korzeniowski inspiracja dla młodzieży - konkurs

W Pedagogiczne Bibliotece Wojewódzkiej w Kielcach Filia w Ostrowcu Świętokrzyskim 27 marca br., odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu literackiego pod hasłem "Życie jest wielką podróżą pełną wielu odkryć". Konkurs adresowany był do uczniów szkół ponadgimnazjalnych i cieszył się dość dużym zainteresowaniem ponieważ spłynęło aż 19 prac.
Konkurs był ogłoszony w związku ze 160 rocznicą urodzin Józefa Konrada Korzeniowskiego - Josepha Conrada. Wpisał się także w obchody jubileuszowego w tym roku, bo XXV Tygodnia Kultury Języka. Zadaniem uczestników konkursu było napisać opowiadanie, którego tematyka miała być inspirowana życiem i twórczością Josepha Conrada, a "podróż" w tym przypadku rozumiana była bardzo szeroko jako podróż w czasie, przestrzeni, podróż w głąb siebie. 
Na wstępie uroczystości, wszystkich przybyłych, tj. uczestników konkursu i ich opiekunów - nauczycieli języka polskiego, nauczycieli bibliotekarzy, członków Komisji Konkursowej, przybyłych gości reprezentujących Urząd Miasta Ostrowca Św. oraz media bardzo serdecznie powitała Dyrektor PBW Kielce Filia w Ostrowcu Św. p. Urszula Salwa.
Następnie podkreśliła, ze celem konkursu jest inspirowanie do aktywności twórczej młodych ludzi, rozbudzanie w młodzieży zainteresowania literaturą, pobudzanie wrażliwości, a także promocja talentów literackich.
Najwięcej emocji przyniósł jednak długo oczekiwany moment ogłoszenia listy laureatów. W ocenie jurorów poziom konkursowych zmagań był wysoki, a kandydatów do nagród
i wyróżnień było wielu. Po długich debatach Komisja Konkursowa postanowiła nie przyznawać I miejsca ze względu na wyrównany poziom prac. Natomiast kolejne miejsca przypadły: II miejsce Igor Kuśmierski I LO im. S. Staszica w Ostrowcu Św. za pracę oznaczoną logo Emeryt, dwa III miejsca dla Emilii Rysiak z I LO im. S. Staszica w Ostrowcu Św. za pracę oznaczoną logo Panna postępowa oraz Angeliki Frynas III LO im. Wł. Broniewskiego w Ostrowcu Św. za pracę oznaczoną logo Pojedynek. Ponadto wyróżniono 5 opowiadań zakodowanych pod hasłami; Cyganie, Wąsy
i peruka
, Qui pro quo, Konkurent i mąż, Nostromo. Zakodowanie prac pozwoliło członkom jury na całkowity obiektywizm w ich ocenianiu.
Nagrody dla zwycięzców zostały ufundowane przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Kielcach oraz sponsorów i zostały wręczone przez Dyrektor PBW w Kielcach Urszulę Salwę. Nagrody książkowe dla zwycięzców przygotował także Urząd Miasta Ostrowca Św. Podczas uroczystej gali organizatorzy konkursu podkreślili, że wszystkim uczestnikom należą się wyrazy uznania za to, że podjęli trud przygotowania się do konkursu.
Podsumowanie konkursu i ogłoszenie wyników było również dla młodzieży okazją do wymiany opinii i doświadczeń związanych z ich dotychczasową, amatorską ale własną twórczością pisarską.
Niewątpliwie tego typu przedsięwzięcia promują czytelnictwo wśród młodzieży i zachęcają do sięgania po utwory takich pisarzy jak Joseph Conrad Korzeniowski.

Małgorzata Golis