Filia w Ostrowcu Św.

Tydzień Bibliotek 2017  

W maju w PBW w Kielcach, Filia w Ostrowcu Świętokrzyskim odbyła się XIV edycja programu Tydzień Bibliotek. Jak możemy przeczytać na stronie Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich: "Jego głównym celem jest podkreślenie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększenie prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa. Hasło Tygodnia Bibliotek 2017 brzmi "Biblioteka. Oczywiście!".

12 maja odbyły się w PBW w Kielcach, Filia w Ostrowcu Świętokrzyskim warsztaty z liberatury dla uczniów z klas V i VI z PSP nr 5 w Ostrowcu Świętokrzyskim. Uczniowie zostali zapoznani z pojęciem liberatury oraz zobaczyli poszczególne egzemplarze zaliczane do liberatury, które pochodziły z prywatnej kolekcji. Następnie w grupach podejmowali próby własnej twórczości liberackiej. W ramach Tygodnia Bibliotek odbyły się również zajęcia w PSP nr 9 dla uczniów z klasy V.  Odbyły się również zajęcia w PSP nr 9 na prośbę Pani bibliotekarki Jolanty Krasy dla uczniów z klasy II a i II b
z wykorzystaniem kamishibai. W ramach Tygodnia Bibliotek odwiedziły również bibliotekę przedszkolaki z PP nr 19, zajęcia były dostosowane do poszczególnych grup wiekowych których głównym tematem była książka. Została również przygotowana wystawa, która doskonale wpisała się w tegoroczne hasło "Biblioteka. Oczywiście!"

Justyna Polanowska