Filia w Ostrowcu Św.

Europejskie Dni Dziedzictwa 2017

Zgodnie z decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego hasło przewodnie 25 edycji Europejskich Dni Dziedzictwa w Polsce brzmi: "Krajobraz dziedzictwa - dziedzictwo krajobrazu".
Sformułowanie tematu wiodącego ma na celu pokazanie krajobrazu, jako zapisu działalności pokoleń naszych przodków, m.in. poprzez różne historie i tradycje, które kształtowały przez wieki krajobraz kulturowy i naturalne środowisko przyrodnicze.
Z okazji EDD w Bibliotece Pedagogicznej w Ostrowcu Św. odbyło się spotkanie ze znanym regionalistą Zbigniewem Pękalą, członkiem Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Ostrowieckiej.
Dnia 12 września uczniowie klas pierwszych CKZiU w Ostrowcu Św., wysłuchali wykładu na temat "Dziedzictwo krajobrazu Ostrowca Świętokrzyskiego". Prelegent starał się podkreślić, że dziedzictwo kulturowe jest świadectwem tego, jak żyły nasze pokolenia, że działalność człowieka, jego zwyczaje i wiedza miały wpływ na kształt obecnego krajobrazu.
Podczas wykładu ilustrowanego prezentacją zdjęć, młodzież mogła podziwiać pejzaż Ostrowca Świętokrzyskiego i okolic. Pan Zbigniew Pękala przedstawił kolejne etapy rozwoju miasta w czasie i przestrzeni, zwrócił również uwagę na to, jak ważna jest dbałość o jego estetykę oraz planowanie przestrzenne w zgodzie z jego historyczną zabudową.
Regionalista przekonywał, że krajobraz ostrowiecki wyróżnia się na tle innych polskich miast, a jego charakterystyczne cechy są szeroko rozpoznawalne.
Spotkanie stało się okazją, by ukazać piękno najbliższej okolicy i potencjał turystyczny wszystkim, którzy nie zawsze są świadomi, jakimi walorami dysponujemy, a także by przypomnieć zebranym, że dziedzictwo jest dobrem nas wszystkich.
Inicjatorką spotkania z regionalistą była p. Małgorzata Szurek - pracownik PBW w Kielcach Filia w Ostrowcu Św.

Małgorzata Szurek