Filia w Ostrowcu Św.

Europejskie Dni Dziedzictwa 2017 - wystawa

W ramach obchodów 25 Europejskich Dni Dziedzictwa, które w tym roku świętujemy pod hasłem "Krajobraz dziedzictwa - dziedzictwo krajobrazu", w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Kielcach Filia w Ostrowcu Św., zorganizowane zostały dwie wystawy tematycznie związane z naszym miastem.
Pierwsza z nich: "Ostrowiec Świętokrzyski - Moje Miasto", opowiada o historii i teraźniejszości Ostrowca Św., jako naszej małej, lokalnej ojczyźnie. Akcentem wzbogacającym są kolorowe zdjęcia, przedstawiające piękno okolicznej przyrody.
Na drugą wystawę składają się  grafiki ostrowieckiego artysty Krzysztofa Cioka. Jest on autorem 23 wystaw indywidualnych i ponad 50 wystaw zbiorowych w kraju i za granicą, laureatem wielu nagród i wyróżnień. Jego prace znajdują się w zbiorach prywatnych i instytucjach kultury w kraju i za granicą: USA, Francja, Kanada, Czechy, Dania, Bułgaria.
Na udostępnionych 25 pracach, możemy podziwiać najbardziej charakterystyczne miejsca naszego miasta, np. Kościół Świętego Michała czy Wąską Uliczkę.
Wystawy są dostępne dla zainteresowanych do końca października.

Małgorzata Szurek