Filia w Ostrowcu Św.

O wolontariacie w Bibliotece Pedagogicznej

Wolontariat jest to dobrowolna, bezpłatna, świadoma praca na rzecz innych lub całego społeczeństwa, wykraczająca poza związki rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie.
Pierwsze formy pracy wolontariackiej zaczęły się pojawiać w XVIII i XIX wieku i związane były przede wszystkim z organizacjami kościelnymi. W wieku XX jednak wolontariat stał się pracą na rzecz tych, którzy z jakiegoś powodu dotknięci są przez los lub nie są w stanie pomóc sobie sami.
Aby uhonorować tych wszystkich ludzi, których oddanie, aktywność oraz prospołeczna postawa może być wzorem dla wszystkich, dzień 5 grudnia został ustanowiony - przez ONZ w 1986 roku - jako Międzynarodowy Dzień Wolontariusza.
I właśnie z tej to okazji, we współpracy z Grupą Ratowniczą przy PCK w Ostrowcu Świętokrzyskim w naszej bibliotece zorganizowane zostały warsztaty poświęcone wolontariatowi i wolontariuszom. Zajęcia warsztatowe przypadły do gustu zaproszonej młodzieży z Niepublicznej Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Liceum im. St. Konarskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim, tym bardziej, że w murach tej szkoły działa prężnie Akademia Wolontariatu. Instruktorzy przygotowali na zajęcia prezentacje multimedialną oraz filmy instruktażowe, zaś zadaniem uczniów było określenie, kto może być wolontariuszem i jakimi cechami charakteru powinna się taka osoba odznaczać. Skutkiem ożywionej "burzy mózgów" było sprecyzowanie jakie płyną korzyści dla obu stron - wolontariusza i osoby potrzebującej pomocy - z działań podjętych w ramach wolontariatu.
Najczęstsze stwierdzenie uczniów było takie, że dla nich największą wartością i przyjemnością będzie uśmiech na twarzy potrzebującego.

Małgorzata Golis