Filia w Ostrowcu Św.

150 lat temu…

Rok 1867 - nieudany zamach na cara Aleksandra II, powstanie Kraju Przywiślańskiego w miejsce Królestwa Polskiego, włączenie Księstwa Poznańskiego i Prus Zachodnich w skład Związku Północnoniemieckiego, powstanie we Lwowie Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" - organizacji młodzieżowej zajmującej się krzewieniem kultury fizycznej, będącej jednocześnie organizacją paramilitarną.
Oto kilka ważniejszych wydarzeń tego roku, które odbiły się na życiu  ówczesnego polskiego społeczeństwa.
Rok 1867 był też w Polsce, rokiem narodzin wielu ludzi, którzy w przyszłości mieli decydować o losach naszego kraju a nawet - pisząc z perspektywy czasu - świata. W tym roku przyszli na świat Józef Piłsudski i Maria Skłodowska-Curie.

Józef Klemens Piłsudski herbu własnego urodził się w Zułowie, 05 grudnia 1867 roku a zmarł 12 maja 1935 roku w Warszawie. Był działaczem społecznym i niepodległościowym. Żołnierz, polityk, mąż stanu; twórca Legionów Polskich i Polskiej Organizacji Wojskowej. Od  11 listopada 1918 naczelny wódz Armii Polskiej, w latach 1918-1922 Naczelnik Państwa, pierwszy marszałek Polski(1920);  po przewrocie majowym(1926) dwukrotny premier Polski (1926–1928 i 1930); wywarł decydujący wpływ na kształt polityki wewnętrznej i zagranicznej II RP.  Jego serce spoczywa w mauzoleum Matki i Syna na Rossie.

Maria Salomea Skłodowska-Curie herbu Dołęga, urodziła się 07 listopada 1867 roku w Warszawie, a zmarła 04 lipca 1934 w Passy we Francji. Fizyczka, chemiczka. Dwukrotna laureatka Nagrody Nobla. Odkryła dwa nowe pierwiastki - rad i polon. Większą część swojego życia  spędziła we Francji, gdzie studiowała na Sorbonie, a następnie rozwijała swoja karierę naukową. Była prekursorką nowej gałęzi chemii - radiochemii. Pracowała nad promieniotwórczością – najpierw z mężem Piotrem Curie a potem z córką Ireną Joliot-Curie. Była inicjatorką leczenia choroby nowotworowej za pomocą promieniotwórczości.
W dowód uznania jej zasług na polu nauk przyrodniczych , Maria Skłodowska-Curie jako jedyna kobieta spoczywa w paryskim Panteonie.

Małgorzata Golis