Filia w Ostrowcu Św.

Tadeusz Kościuszko - Naczelnik w Sukmanie - wystawa

W roku 2017 minęło 200 lat od śmierci Tadeusza Kościuszki. Zajmuje on szczególne miejsce w panteonie narodowych bohaterów. Jest symbolem wolności i wzorem patrioty. Polski generał., Naczelnik Insurekcji 1794 r., w której naród podjął walkę o uratowanie ginącej Rzeczypospolitej, o prawo do życia w wolności i zachowania własnego suwerennego państwa.  Kościuszko uosabiał najlepsze wartości: tolerancję i równość. Był człowiekiem, którego zasługi dziejowe przynoszą zaszczyt nie tylko nam, Polakom, ale i całej ludzkości. Sprawie niepodległości służył za życia i po śmierci, przez pokolenia. Powiedziano o nim, że "był samą Polską".
Dla uczczenia pamięci polskiego naczelnika sił zbrojnych w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Kielcach filia w Ostrowcu Św. zorganizowano wystawę pod nazwą "Tadeusz Kościuszko - Naczelnik w Sukmanie". Ekspozycję podzielono na dwie części. Jedną poświęcono biografii Tadeusza Kościuszki oraz jego wizerunkowi w sztuce i literaturze. W drugiej zaś przedstawiono historię insurekcji kościuszkowskiej i jej najsłynniejszej bitwy pod Racławicami.

Wystawa spotkała się z dużym zainteresowaniem odwiedzających bibliotekę, którzy z ciekawością oglądali wyeksponowane zbiory dotyczące biografii Tadeusza Kościuszki oraz jego działalności patriotycznej.

Małgorzata Szurek