Filia w Ostrowcu Św.

Poznajemy historię  pisma - lekcja biblioteczna

W Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Kielcach, Filia w Ostrowcu Świętokrzyskim odbyły się zajęcia  "Poznajemy historię pisma" dla uczniów z klasy II a z PSP nr 10 i z klasy II a z PSP nr 7. Podczas zajęć uczniowie dowiedzieli się m.in., że: "Pismo nie zostało wynalezione przez pojedyncze jednostki, ale rozwijało się równolegle w bardzo wielu państwach, w różnych czasach historycznych i w odmiennych formach. Wszystkie największe znane nam cywilizacje świata, takie jak: sumeryjska, egipska, fenicka, krajów Bliskiego Wschodu i Ameryki przyczyniły się do rozwoju pisma" (Kultura pisania - pisanie w kulturze.  Materiały edukacyjne s. 11). Uczniowie zostali zapoznani z wybranymi hieroglifami oraz pismem klinowym. Zostały zaprezentowane papirusy egipskie. W czasie trwania zajęć odbyły się ćwiczenia  z wykorzystaniem tabliczek woskowych oraz  glinianych. Warsztaty cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród uczniów.

Justyna Polanowska