Filia w Ostrowcu Św.

Tydzień Kultury Języka 2018 - Konkurs Literacki na Wiersz Patriotyczne Ja

W  ramach obchodów Tygodnia Kultury Języka w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Kielcach Filia w Ostrowcu Świętokrzyskim 09 marca 2018 roku odbyło się rozstrzygnięcie Konkursu Literackiego na Wiersz Patriotyczne Ja. Celem tego przedsięwzięcia było  zachęcenie młodzieży do aktywności twórczej, prezentowanie jej na forum publicznym a promowanie wartości ponadczasowych jakimi niewątpliwie jest miłość do ojczyzny doskonale wpisał się także w obchody 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez nasz kraj. Konkurs skierowany był do młodzieży szkół podstawowych - ostatnich klas oraz do gimnazjalistów. Prace, które wpłynęły na konkurs zostały ocenione przez Jury złożone ze znanych i uznanych ostrowieckich poetów P. Krystynę Kozieł
i Pana Jarosława Edwarda Gryza. Każda z prac  została uprzednio zakodowana co pozwoliło Jury na całkowity obiektywizm w ich ocenie. .Analizując utwory młodych twórców Jury wzięło pod uwagę formę wiersza, jego zgodność z tematem konkursu.  Warunkiem koniecznym konkursu było również to aby praca nie była wcześniej nigdzie publikowana i nagradzana. Jury, spośród wielu nadesłanych prac wyłoniło trzy miejsca nagrodzone oraz trzy wyróżnienia. Prace Oliwii Skrzatek kl. II - I miejsce, Gabrieli Walkiewicz kl. III - II miejsce, Julii Raban kl. II - III miejsce, Martyny Szczygieł kl. II - wyróżnienie, Piotra Sławka kl. III - wyróżnienie oraz Konrada Grunta kl. II - wyróżnienie, odznaczały się na tle innych oryginalnością, wartością artystyczną oraz językową. Jury uznało, że chociaż wyróżnione utwory to twórczość amatorska, można w nich jednak poczuć pasję tworzenia i chęć dzielenia się z innymi swoimi emocjami. Każdy z autorów miał inny pomysł na wiersz ale wszyscy dali
w nich wyraz umiłowania ojczyzny odczuwanego przez młode pokolenie. Nagrody książkowe i rzeczowe dla zwycięzców i wyróżnionych zostały ufundowane przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Kielcach.

Na zakończenie wszyscy nagrodzeni przeczytali swoje utwory. Każdy przeczytany wiersz kończył się gromkimi brawami.

Gratulujemy wszystkim nagrodzonym. Gratulujemy wszystkim, którzy wzięli udział w konkursie i zmierzyli się poetycko ze współczesnym patriotyzmem. Takie imprezy są niewątpliwie przyczynkiem do popularyzacji czytelnictwa, w tym przypadku literatury o zabarwieniu patriotycznym.

     

 

Utwory nadesłane na Konkurs Literacki na Wiersz - Patriotyczne Ja, odznaczały się oryginalnością, wartością artystyczną oraz językową. Jury uznało, że chociaż utwory te to twórczość amatorska, można w nich jednak było poczuć pasję tworzenia i  chęć dzielenia się z innymi swoimi emocjami.
Poniżej prezentujemy fragment nagrodzonego wiersza, którego autorka zajęła I miejsce w konkursie

Polsko, Ojczyzno moja…
........
........
Zmurszały krzyż przypomina
tragiczne Polaków dzieje:
zabory, powstania, wojny,
zawiłe życia koleje. 

Chcę czytać o losach Kolumbów,
oglądać „Listę Schindlera”.
Niech pamięć o tym, co ważne,
w nas – młodych – nie umiera. 

To moje „ja” patriotyczne,
na co dzień ukryte głęboko,
każe mi słuchać i krzyczeć,
otwierać serce i oko.

By człowiek się nie pogubił
wśród szaleństw szumnej młodości
i zawsze jak dumni przodkowie
podążał drogą wolności.

 

Oliwia Skrzatek, klasa II - gimnazjum
Publiczna Szkoła Podstawowa w Kunowie
 

Całość wiersza została zaprezentowana na podsumowaniu konkursu przez autorkę.

Małgorzata Golis