Filia w Ostrowcu Św.

Spotkanie w ramach sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy szkolnych

23 marca 2018 r. odbyło się spotkanie w ramach sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy szkolnych. Tematem przewodnim była rola edukacji regionalnej w wychowaniu dzieci
i młodzieży. Przybyli nauczyciele mieli możliwość wysłuchania wykładu na ten temat a także podzielenia się własnymi doświadczeniami ze swojej pracy. Prelegent p. Zbigniew Pękala doskonale wprowadził zebranych w zagadnienie, dając impuls do dyskusji. Temat rzeka wywołał wiele różnorakich przemyśleń i pomysłów.

Wszystkim nauczycielom dziękujemy za przybycie i uczestnictwo w spotkaniu a w szczególności p. Zbigniewowi Pękali, wybitnemu regionaliście i historykowi.

Barbara Pawelec