Filia w Ostrowcu Św.

Spotkania z Niepodległą - lekcje biblioteczne

W Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Kielcach, Filia w Ostrowcu Świętokrzyskim na przełomie września i października odbywały się zajęcia podejmujące tematykę patriotyzmu z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Podczas zajęć uczniowie poprzez różne formy aktywności twórczej przybliżyli sobie ten okres historii Polski. W kolejnej części zajęć została również zaprezentowana wystawa: Józef Piłsudski na pomnikach II Rzeczypospolitej. Profesjonalna wystawa, którą wypożyczyłam  z Muzeum Historii Kielc, była dodatkowym elementem zajęć. Następnie
w pracy w grupach z wykorzystaniem mapy Ostrowca Świętokrzyskiego uczniowie zaznaczali miejsca pamięci narodowej w naszym mieście, w tym pomnik Józefa Piłsudskiego. Wszyscy uczniowie aktywnie włączyli się w wykonywanie zadań, co jeszcze bardziej zintegrowało klasę. Na zakończenie zajęć odbyły się warsztaty plastyczne, podczas których uczniowie wykonywali plakaty z okazji
100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Uczestnicy zajęć otrzymali pamiątkowe nagrody m.in. śpiewniki pieśni patriotycznych. Była to swoista lekcja historii, poprowadzona w atrakcyjny dla młodzieży sposób. W zajęciach uczestniczyli uczniowie z PSP nr 14 kl. VII d, PSP nr 14 kl. VIII c, PSP nr 5 kl. VIII c, PSP nr 3 kl. V a oraz uczniowie z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego kl. III ZSZ i kl. 2 TA.

J.P.