Filia w Ostrowcu Św.

Wernisaż prac słuchaczy koła plastycznego UTW

"Poszliśmy niewielka garstką ludzi, tym różniąc się od wszystkich innych, że swój niewielki strumień krwi, którąśmy mogli dać ze siebie, dać chcieliśmy dla Polski, nie dla czego innego.
To jest nasz palma pierwszeństwa w pracy dla ojczyzny"

Józef Piłsudski

09 listopada 2018 roku odbył się w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Kielcach Filia w Ostrowcu Św. wernisaż prac słuchaczy koła plastycznego UTW. Prace swoje wystawili słuchacze - uczniowie koła plastycznego prowadzonego jeszcze do niedawna przez P. Zofię Danutę Słapek, nauczyciela z zawodu, malarkę z zamiłowania, z którą nasza filia współpracuje od dawna i której prace na ścianach naszej biblioteki cieszyły oko czytelników już nie raz. Tym razem tematyka prac związana była z 100 rocznicą odzyskania niepodległości przez nasz kraj. Wśród nich znalazły się szkice ale także akwarelki. Spotkanie uświetnili swoim występem członkowie chóru UTW. Usłyszeliśmy szereg popularnych pieśni i piosenek z okresu walk wyzwoleńczych. Wszyscy, którzy znali te utwory chętnie dołączali się do ich wykonywania.
Na zakończenie spotkania zabrała głos przewodnicząca UTW P. Matylda Niewójt, która w krótkich słowach podziękowała wszystkim za udział w spotkaniu i uczczenie tak ważnego dla wszystkich Polaków wydarzenia.

Małgorzata Golis