Filia w Ostrowcu Św.

Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej "Moja Ojczyzna"

Dla uczczenia 100 - lecia odzyskania niepodległości przez nasz kraj w PSP im. mjr. Jana Piwnika "Ponurego" w Mominie odbył się Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej "Moja Ojczyzna" w dwóch grupach wiekowych. Pierwszą z nich byli uczniowie klas I-III, zaś drugą uczniowie klas IV-VIII oraz gimnazjaliści ostatniej klasy. Do udziału w konkursie zgłosiło 21 osób. Wszystkich recytujących oceniało jury w składzie: Lidia Chluchnik, Leokadia Czaja ze strony PSP oraz Małgorzata Golis - przedstawiciel współorganizatora konkursu Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej w Kielcach Filia
w Ostrowcu Św. Konkurs miał na celu rozbudzanie w młodym pokoleniu patriotyzmu, kształtowanie wrażliwości na piękno języka ojczystego ale także rozwijanie posiadanych umiejętności i talentów,
w tym recytatorskich.

Słuchając poszczególnych wystąpień jury brało pod uwagę bezbłędną recytację, poprawną wymowę, dobór i rozumienie tekstu, pomysł na interpretację oraz tzw. ogólne wrażenie.
Po wysłuchaniu wszystkich zgłoszonych do konkursu osób, jury udało się na naradę. Obrady były trudne ponieważ wszyscy uczestnicy bez względu na wiek przygotowali się bardzo dobrze do konkursu.
Efektem narady było wyłonienie i nagrodzenie najlepszych recytacji. Nie zapomniano również o pozostałych uczestnikach. Każdy dostał mały upominek. Konkurs dostarczył wiele emocji uczestnikom
i organizatorom.

Gratulujemy wszystkim i życzymy dalszych sukcesów.

Małgorzata Golis