Filia w Ostrowcu Św.

Zmagania z językiem polskim - konkurs

Dnia 28 listopada 2018 r. Biblioteka Pedagogiczna wraz z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, zorganizowała konkurs biblioteczny pt. "Zmagania z językiem polskim". Uczestniczyli w nim uczniowie klas technikalnych CKZiU.
Celem konkursu było zachęcenie młodzieży do posługiwania się na co dzień poprawną polszczyzną, utrwalenie wiadomości z zakresu nauki o języku polskim oraz rozbudzenie zamiłowania do pięknej polszczyzny.
Uroczystego otwarcia konkursu dokonał dyrektor CKZiU p. Marcin Sitarz. W swojej przemowie zwrócił uwagę na to, że nasz język ojczysty w wielu rankingach uchodzi za najtrudniejszy dla cudzoziemców.
Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwało jury w składzie: p. Małgorzata Szurek - prac. PBW Kielce Filia w Ostrowcu Św., p. Urszula Sowa i p. Anna Frejlich - CKZiU.
Konkurs składał się z wielu ciekawych konkurencji. Podczas dwóch etapów uczniowie odpowiadali między innymi na wylosowane pytania. Do rundy finałowej weszły 4 drużyny. Laureatami konkursu zostali:

1 miejsce: Małgorzata Jaśkiewicz kl. IIt4m/f, Jacek Podczasi kl. IIt4m/f, Jakub Zdyb kl. IIt4m/f
2 miejsce: Jakub Karbowniczek kl. IIt4a, Jakub Dąbrowski kl. IIt4a, Jakub Szczerbiński kl. IIt4a
3 miejsce: Radosław Dziułka kl. It4m/f, Jakub Oleszczuk kl. It4m/f, Michał Zając kl. It4m/f.

Zwycięzcy otrzymali nagrody i pamiątkowe dyplomy, a pozostali zawodnicy słodycze.
Pomoc i uczestnictwo w organizacji tego typu imprez jest promocją biblioteki w środowisku uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz ich nauczycieli.

Małgorzata Szurek