Filia w Ostrowcu Św.

Drogi do Niepodległej - wykład

W dniu 10.12.2018 r. uczniowie z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego wysłuchali wykładu Pana Zbigniewa Wacława Pękali - prezesa Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Ostrowieckiej. Podsumowywał on cykl imprez z okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
Spotkanie o kontekście regionalnym było zatytułowane "Drogi do niepodległej". Cel nadrzędny to zapoznanie ostrowieckiej młodzieży z historią walk o niepodległość Polski w wymiarze lokalnym i regionalnym a także upowszechnienie idei narodowych Józefa Piłsudskiego, popularyzacja działalności Polskiej Organizacji Wojskowej w regionie świętokrzyskim oraz przypomnienie regionalnych postaci powstańców z roku 1863. Biblioteka Pedagogiczna po raz kolejny zorganizowała spotkanie regionalisty z młodymi ludźmi naszego miasta, aby zmotywować ich do szerszego poznania historii lokalnej z perspektywy dziejów miasta.

Małgorzata Szurek