Filia w Ostrowcu Św.

Dzieci w sieci - lekcje biblioteczne

Dzieci w sieci - pod takim hasłem realizowane były w tym roku zajęcia dla najmłodszych w ramach Dnia Bezpiecznego Internetu. Jest to impreza organizowana z inicjatywy Komisji Europejskiej,
a mająca na celu propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do sieci internetowej.

Internet w komputerze i telefonie stał się ogólnie dostępnym i popularnym narzędziem. Ułatwia życie, uczy i bawi. Czy stanowi także zagrożenie? Na zajęciach zorganizowanych w PSP Nr 10, w których wzięły udział uczniowie klas I-III próbę odpowiedzi na to pytanie podjęła prowadząca Małgorzata Golis. Rozmowa toczyła się wokół takich zagadnień jak wyszukiwarki, serwisy społecznościowe, gry on-line, zamieszczanie komentarzy i zdjęć w internecie. Uczniowie bardzo chętnie brali w niej udział, a o poziomie ich wiedzy na ten temat świadczyć może zabawa "Kilka pytań o Internecie", którą prowadząca przeprowadziła jako podsumowanie tematu, a którą uczniowie zaliczyli na "6". Jednak teoria to jedno, a praktyka to co innego dlatego warto i należy ciągle przypominać i rozmawiać o tym, że jeśli on-line spotkają się z czymś czego nie rozumieją lub coś ich przestraszy należy zwrócić się z tym do osób zaufanych - rodziców, nauczycieli.
Na koniec zajęć wszyscy dostali wesołe rysunki do pokolorowania, które dodatkowo mają utrwalić wiedzę, jak poruszać się bezpiecznie po Internecie.

Małgorzata Golis