Filia w Ostrowcu Św.

Rok Gustawa Herlinga-Grudzińskiego - podsumowanie projektu

Otwarte spotkania z Gustawem Herlingiem-Grudzińskim - wspólny projekt Biblioteki WSBiP, Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach Filia w Ostrowcu Św. oraz Uniwersytetu Trzeciego Wieku, zakończyliśmy 10 grudnia wykładem głównego specjalisty z Instytutu Pamięci Narodowej Delegatura w Kielcach - p. Edyty Krężołek. W tym dniu nasz gość przedstawił sylwetkę pisarza w świetle materiałów IPN.  Z wybranych fragmentów dzienników pisarza, jego esejów i opowiadań wyłania się zupełnie inny obraz autora "Innego świata". Z jednej strony poznajemy malującego słowem pisarza, intelektualistę, erudytę doskonale znającego literaturę europejską i rosyjską, z drugiej zaś człowieka zamkniętego w sobie, surowego i nieprzystępnego.

Dziękujemy za udział w spotkaniach czytelnikom naszej biblioteki zainteresowanych twórczością i życiem pisarza, uczniom ostrowieckich szkół wraz z nauczycielami historii i języka polskiego oraz słuchaczom UTW.

Małgorzata Szurek