Filia w Ostrowcu Św.

Salon Kreatywnych Szkół i Placówek

2 października 2014r. w naszej bibliotece odbyło się spotkanie z nauczycielami ostrowieckich przedszkoli, zorganizowane w ramach Salonu Kreatywnych Szkół i Placówek. Na spotkaniu obecna była Dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach - p. Urszula Salwa, która była inicjatorem warsztatów z racji piastowania funkcji koordynatora działań grupy obejmującej cztery placówki: Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Piekoszowie, Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Kielcach, Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podzamczu gmina Chęciny. Instytucje te zostały zaproszone do grona SKSiP przez  Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w Kielcach jako wyraz uznania ich pracy po przeprowadzonej ewaluacji zewnętrznej. Spotkanie przebiegało pod hasłem „Edukacja poprzez zabawę” i zgromadziło oprócz nauczycieli i rodziców także dzieci z Publicznego Przedszkola nr 15 w Ostrowcu Św. Pod  czujnym okiem prowadzącej p. Doroty Marcinkowskiej - pracownika Wydawnictwa Epideixis z Krakowa przedszkolaki bawiły się przy pomocy przywiezionych do ćwiczeń materiałów dydaktycznych. Uniwersalny System Edukacji PUS poprzez zabawę daje dziecku prawdziwą radość i satysfakcję z efektów samodzielnego działania: wychowuje, kształtując osobowość i charakter, uczy wytrwałości i samodzielności. W sposób aktywny, skutecznie umożliwia zdobycie, poszerzenie i utrwalenie wiedzy - jak zachęca  Wydawca. Zestaw Kontrolny PUS to poręczne zamykane pudełko z plastiku, w którym znajduje się 12 ponumerowanych klocków. Zestaw Kontrolny służy zawsze w połączeniu z książeczkami z serii PUS, ponieważ cyfry na klockach odpowiadają numerom zadań w książeczkach.
W końcowej fazie pracy, poprzez porównanie wzoru ułożonego z klocków w Zestawie Kontrolnym z wzorem znajdującym się w książeczce, otrzymujemy informację o poprawności wybranych odpowiedzi. Zestaw Kontrolny "rośnie razem z dzieckiem" i raz zakupiony, służy przez wiele lat do zabawy ze wszystkimi książeczkami PUS. Zaproszeni na spotkanie nauczyciele również mieli możliwość wzięcia udziału w zabawie. Przygotowane dla nich pytania okazały się całkiem trudne. Ale po chwili zastanowienia końcowy efekt był zadawalający. Dobrą zabawę dostrzegło się gołym okiem, a uczestniczący w zajęciach dyrektorzy przedszkoli wykorzystali to dokonując zakupu niektórych zestawów. Na zakończenie maluchy zostały obdarowane małymi prezentami, co sprawiło im wielką radość. Wspólna zabawa dała wszystkim zebranym wiele satysfakcji i zadowolenia.