Filia w Ostrowcu Św.

Erasmus+ EDUKACJA SZKOLNA

20 listopada 2014 r. w bibliotece pedagogicznej w Ostrowcu Św. odbyło się spotkanie w ramach cyklu bezpłatnych regionalnych spotkań informacyjnych mających na celu podniesienie wiedzy na temat realizacji projektów w programie Erasmus+ EDUKACJA SZKOLNA.  Spotkanie poprowadziła p. Maria Bednarska ze Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli.
Podczas szkolenia uczestnicy zapoznali się z:

  • założeniami programu „Erasmus Plus"
  • zasadami przygotowywania i realizacji projektów w ramach Programu
  • rodzajami działań, które mogą otrzymać wsparcie w ramach Programu
  • sposobem wypełniania wniosków
  • realizacjami projektów
  • zasadami rozliczania projektów

Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach przywiązuje dużą wagę do  organizacji podobnych spotkań ponieważ pokazuje nauczycielom  w jaki sposób urozmaicić ofertę edukacyjną młodzieży. Oferowane są  również konsultacje indywidualne, które odbywają się w siedzibie ŚCDN w Kielcach.

Uczestniczący w szkoleniu nauczyciele nabyli wiedzę i umiejętności , które miejmy nadzieję zaowocują doskonałymi projektami.