Filia w Ostrowcu Św.

"Pomyśl chwilę - nie pal tyle"

Dnia 04 lutego 2015 r. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Filia w Ostrowcu Św., w ramach współpracy z ZS nr 4 , zorganizowała konkurs antynikotynowy dla gimnazjalistów pt.: "Pomyśl chwilę - nie pal tyle."
Organizatorkami były nauczycielki z ZS nr 4  p. Anna Frejlich, p. Małgorzata Partyka, oraz nauczyciel bibliotekarz biblioteki pedagogicznej p. Małgorzata Szurek, która kierowała także pracami jury.
Na tę okazję zostało przygotowane zestawienie bibliograficzne nt. nikotyny i uzależnień, z którego mogli skorzystać przygotowujący się do konkursu uczniowie oraz ich opiekunowie. Udostępnione zostały także pozycje książkowe znajdujące się w bibliotece pedagogicznej  w Ostrowcu Św.
Przybyłych na konkurs gości i uczestników serdecznie powitał zastępca dyrektora ZS nr 4 p. Waldemar Szymoniak, który w swoim przemówieniu wymienił cele konkursu, takie jak: propagowanie wśród młodzieży zdrowego stylu życia, kształtowanie postawy asertywności oraz uświadomienie uczniom skutków palenia papierosów. Konkurs składał się z trzech etapów, podczas których uczestnicy odpowiadali na losowo wybrane pytania, rozwiązywali krzyżówkę, a także opracowywali hasła antynikotynowe. Cały czas panowała przyjazna atmosfera. Publiczność często dopingowała drużyny brawami. Konkurs wygrali gimnazjaliści z Bursy Szkolnej, drugie miejsce zajęli zawodnicy z Publicznego Gimnazjum w Bodzechowie, a trzecie z Publicznego Gimnazjum nr 2. Zawodnicy zwycięskich drużyn otrzymali nagrody książkowe oraz dyplomy. Miejmy nadzieję, że wiedza teoretyczna jaką wykazali się uczniowie przełoży się na ich codzienny styl życia.

Małgorzata Szurek