Filia w Ostrowcu Św.

XXIII Tydzień Kultury Języka - warsztaty

10 marca 2015 roku w ramach obchodów XXIII Tygodnia Kultury Języka w Bibliotece Pedagogicznej w Ostrowcu Św. odbyły się krótkie warsztaty na temat "Związki frazeologiczne - czy wiesz co to znaczy?" Uczestniczyli w nich uczniowie kl. Vc PSP nr 5 w Ostrowcu.
Związki frazeologiczne są charakterystyczne dla danego języka, stanowią o jego tożsamości i kulturze. Ich znaczenie nie jest objaśnieniem poszczególnych wyrazów dlatego znajomość i stosowanie właściwych frazeologizmów dobrze łączy się z hasłem tegorocznego Tygodnia "Mówić to mało - trzeba mówić do rzeczy" (W. Szekspir).
W związku z tym, że uczniowie piątej klasy nie mają jeszcze tak dużego obycia językowego pracowali nad takimi związkami frazeologicznymi jak: porzekadła, przysłowia i porównania.
Przysłów związanych z nazwami miesięcy i wybranymi częściami ciała uczniowie wyszukiwali w Nowej księdze przysłów polskich, Słowniku frazeologicznym Stanisława Skorupki, Podręcznym słowniku frazeologicznym języka polskiego Stanisława Bąby i internetowym słowniku frazeologicznym on-line. Odczytywano różne hasła z wykorzystywanych źródeł.
Do wyświetlanych na ekranie obrazków uczniowie sprawnie dobierali właściwe porównania np. siedzieć cicho jak mysz pod miotłą, uparty jak osioł. Uzupełniali luki w porzekadłach objaśnianych przez nauczyciela (kupić kota w … , włosy stanęły mu … , mieć … ręce ). Gdy się to nie udawało szukali w słownikach na podstawie słowa kluczowego. Kto najszybciej odnalazł hasło głośno go czytał.
Najbardziej znane związki frazeologiczne uczniowie zapisywali na tablicy. Zabawy frazeologiczne sprawiły uczniom sporo przyjemności.
Na zakończenie uczniowie wysłuchali bajki Ludwika Jerzego Kerna - poety i satyryka, będącej wspaniałym żartem językowym Kameleon. Bez trudu odgadli porównanie związane z tym właśnie zwierzęciem.

Dorota Kula