Filia w Ostrowcu Św.

Międzyszkolny Konkurs dla Uczniów Szkół Gimnazjalnych pt. "Fascynacje ostrowieckie"

Dnia 27 marca 2015 r. odbyło się rozstrzygniecie Międzyszkolnego Konkursu dla Uczniów Szkół Gimnazjalnych pt. "Fascynacje ostrowieckie”, który zorganizowany został w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowcu Św. przez nauczycieli tejże placówki p. Magdalenę Rafalską i Urszule Sowę. Celem konkursu było upowszechnianie wiedzy o Ostrowcu Św., poszerzenie informacji na temat historii naszego miasta, wyzwalanie w młodzieży inicjatyw i twórczych poszukiwań, prezentacja i popularyzacja artystycznej twórczości młodzieży.
Pracownicy biblioteki pedagogicznej zostali poproszeni o ocenę prac konkursowych. W składzie jury: znalazły się m.in. Barbara Pawelec i Małgorzata Szurek. Podczas oceny prac brano pod uwagę zgodność prac z tematem przewodnim, oryginalność, innowacyjność, pomysłowość oraz ogólny wyraz artystyczny. Po burzliwych obradach wytypowano zwycięzców. Pierwsze miejsce zdobyła Klaudia Wojtas z PG nr 1, drugie przypadło Wiktorii Dębickiej z PG nr 2 a trzecie Weronice Rutkowskiej z Katolickiego Gimnazjum w Ostrowcu Św. Ponadto wyróżniona została jedna praca plastyczna. Wszystkie prace były bardzo ciekawe i nacechowane niezwykłą wyobraźnią piszących. Cieszy nas fakt, że uczniowie chętnie wzięli udział w tego typu przedsięwzięciu. Na konkurs wpłynęło 23 prace literackie i 5 plastycznych. Nie była to pierwsza wspólna impreza zorganizowana poza murami biblioteki. Często obie instytucje współpracują ze sobą przy okazji organizacji ciekawych przedsięwzięć.

Barbara Pawelec