Filia w Ostrowcu Św.

Wakacyjny kurs obsługi komputera dla seniorów - sprawozdanie

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Filia w Ostrowcu Św.  zaproponowała ostrowieckim seniorom wakacyjny kurs komputerowy. Ponieważ ogłoszenie spotkało się z dużym zainteresowaniem,  zorganizowano 2 tury spotkań. Pierwsza rozpoczęła się 1 lipca i trwała do 10 lipca, a druga od 13 lipca do 22 lipca. Kurs obejmował 5 paneli tematycznych i dotyczył: podstaw obsługi komputera, edycji tekstu, wyszukiwarek internetowych, komunikacji w Internecie, bankowości i zakupów elektronicznych. Uczestnicy kursu byli zadowoleni ze zdobytej wiedzy oraz sposobu  w jaki ta wiedza była im przekazywana. Prowadząca ćwiczenia, p. Karolina Kustra - stażystka w naszej bibliotece, była bardzo dobrze przygotowana do prowadzenia zajęć. Na każdy dzień szczegółowo rozpisane były zadania dla każdego uczestnika. Seniorzy okazali się bardzo sumiennymi uczniami, a jak sami twierdzili udział w zajęciach zachęcił ich do podnoszenia swoich umiejętności w korzystaniu
z komputerów. Wszyscy jednogłośnie podsumowali, że nie taki diabeł straszny jak go malują.

Barbara Pawelec