Filia w Ostrowcu Św.

Promocja czytelnictwa w naszej bibliotece

Wchodząc w nowy rok szkolny 2015/2016 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Filia w Ostrowcu Św. rozpoczęła cykl  zajęć z uczniami szkół podstawowych mających na celu zachęcenie ich do sięgania po różnorodną literaturę. Nasze spotkania zamykają się w kilku kręgach tematycznych. Dzieci z klas pierwszych zapoznają się z biblioteką pedagogiczną jako instytucją podobną do biblioteki szkolnej, ale dużo większą pod względem wielkości księgozbioru i powierzchni oraz specyfiki gromadzonych pozycji książkowych i zbiorów audiowizualnych. Te spotkania przebiegają pod hasłem "Witamy w bibliotece". Uczniowie klas drugich i trzecich natomiast uczestniczą w zajęciach "Czytanie nie boli - korzyści z czytania książek", "Książka to nie tylko szelest papieru" oraz "Książka i ja - wprowadzanie dzieci w świat książki". W czasie wszystkich spotkań stosowane są metody aktywizujące, które bardzo dobrze sprawdzają się podczas zachęcania dzieci do stałego korzystania z bibliotek
i systematycznego czytania książek i czasopism. Do 20 listopada bibliotekę odwiedziło 15 klas ze szkół podstawowych z naszego miasta. Zapraszamy zainteresowanych nauczycieli ze swoimi podopiecznymi na kolejne spotkania.

Barbara Pawelec