Filia w Ostrowcu Św.

Konferencja przedmiotowo-metodyczna "Ewidencja darmowych podręczników w bibliotece szkolnej"

13 listopada 2015 r. w naszej bibliotece miała miejsce konferencja przedmiotowo-metodyczna "Ewidencja darmowych podręczników w bibliotece szkolnej". Spotkanie zorganizowane zostało w ramach Sieci współpracy i samokształcenia bibliotekarzy szkolnych. W czasie którego omówione zostały następujące zagadnienia:

  1. Zadania biblioteki szkolnej we wprowadzaniu zmian zapisanych w Ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 811).
  2. Ewidencja i udostępnianie podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - praktyczne rozwiązania zgodnie z przepisami.
  3. Wymiana doświadczeń wynikających z dotychczasowych praktyk stosowanych w bibliotekach szkolnych w omawianym zakresie.
  4. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - warunki udziału szkoły w programie, praktyczne wskazówki dotyczące składania wniosków o dofinansowanie zakupu książek. Gdzie szukać potrzebnych informacji?

Ekspertem w w/w temacie była p. Barbara Skarżyńska z Pracowni Informacji Pedagogicznej i Wydawnictw Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Przybyli na konferencje nauczyciele bibliotekarze szkolni wzbogacili swój warsztat pracy o praktyczne rozwiązania dotyczące ewidencji i udostępniania podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych, zgodnie ze zmianami wprowadzonymi tzw. dużą ustawą podręcznikową z dnia 30 maja 2014 r. Równie owocna była wymiana doświadczeń między nauczycielami. Dziękujemy prelegentce oraz bibliotekarzom szkolnym
i zapraszamy w styczniu 2016 r.

Barbara Pawelec