Filia w Ostrowcu Św.

Biblioteka pedagogiczna - młodym humanistom

Konkurs Humanistyczny ma w naszym kraju wieloletnią tradycję. Jego celem jest rozwijanie zainteresowań a także pogłębianie wiedzy i umiejętności w dziedzinie nauk humanistycznych, edukacji artystycznej. Należy także podkreślić, że Konkurs Humanistyczny ma uczyć poszanowania tradycji i kultury własnego regionu i narodu, a także kształtować postawy młodych ludzi wobec innych kultur
i tradycji.

Wpisując się te cele Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Filia w Ostrowcu Świętokrzyskim 5 listopada 2015 zorganizowała dla uczniów PSP Nr 5 przygotowujących się do I etapu Konkursu Humanistycznego zajęcia, które miały być pogłębieniem już nabytej wiedzy. Przygotowana prezentacja został udostępniona także innym nauczycielom na ich osobistą prośbę.
Tematem spotkania były dwa zabytki naszego regionu, tj. Ołtarz Wniebowstąpienia NMP (koniec XV w.) z Książnic Wielkich oraz tapiseria Triumf Ateny (manufaktura Leyniersa), która znajduje się
w Muzeum Narodowym w Kielcach.

Zebrana młodzież z zaciekawieniem śledziła kolejne slajdy, ponieważ obok podanej wiedzy ze sztuki, średniowiecznej architektury i malarstwa, XVIII-wiecznego tkactwa mogła także zobaczyć dokładnie oba dzieła
Wybrana technika prezentacji okazała się wiarygodna, wzbudzająca ciekawość i zainteresowanie młodzieży. Zadowoleni z przeprowadzonych zajęć uczniowie na pewno skorzystają jeszcze ze współpracy z Biblioteką
W roku szkolnym 2015/2016 Konkurs Humanistyczny organizowany jest w naszym województwie przez Kuratorium Oświaty przy współudziale Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli już
XIII raz.

Małgorzata Golis