Filia w Ostrowcu Św.

Konkurs plastyczny w bibliotece pedagogicznej w Ostrowcu Św.

Zachęcając dzieci do zaprzyjaźnienia się z książką i biblioteką nasza placówka zorganizowała konkurs plastyczny dla klas I-III szkół podstawowych pod hasłem "Ja, książka i biblioteka", którego celem było:

  • kształtowanie nawyku czytania
  • rozwijanie wyobraźni i aktywności plastycznej dzieci
  • wzmocnienie wiary we własne możliwości
  • rozwijanie indywidualnych zdolności plastycznych
  • budzenie zainteresowania różnymi technikami plastycznymi

Na konkurs wpłynęło 91 prac. Wszystkie prace spełniały warunki uczestnictwa w konkursie, z którymi dzieci zostały zapoznane przez swoich opiekunów na podstawie Regulaminu konkursu. Najwięcej prac wykonanych zostało w formacie A4, kredkami lub farbami. Komisja oceniająca prace miała trudny orzech do zgryzienia. Zwracano uwagę na zgodność z tematyką, estetykę pracy ,oryginalność
i samodzielność wykonania. Ostatnie kryterium było decydujące. Spośród wszystkich prac wybrano 4 pierwsze miejsca i 4 wyróżnienia. Oprócz nagród książkowych dzieci dostały także materiały plastyczne, które ufundowały p. B. Pawelec i p. M. Szurek. Rozdanie nagród nastąpiło 18 listopada w bibliotece szkolnej w PSP nr 5. Dzięki uprzejmości pani Anny Zychnowskiej nauczyciela bibliotekarza, który koordynował przebieg konkursu, wręczanie nagród odbyło się sprawnie i bezpiecznie ponieważ dzieci nie musiały opuszczać szkolnych murów. Wielu laureatów było zaskoczonych zwycięstwem, ale dzięki temu uwierzyli we własne siły. Wszyscy uczniowie byli bardzo zadowoleni a my, bibliotekarze, cieszyliśmy się, że dzieci kochają książki, czytają je i chętnie dzielą się swoimi wrażeniami.

Barbara Pawelec
Małgorzata Szurek