Filia w Ostrowcu Św.

Dzień Bezpiecznego Internetu - zajęcia z dziećmi z klas I-III z Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5


Komputer, internet, telefon komórkowy to zdobycze techniki, które w ostatnich latach zaczęły odgrywać w życiu dzieci i młodzieży niezwykle ważną rolę, otwierając przed młodym pokoleniem nowe możliwości.
Dzień Bezpiecznego Internetu to święto obchodzone w całej Europie w pierwszej połowie lutego. Internet i inne nowoczesne technologie otworzyły szeroki dostęp do wiedzy, ułatwiły komunikację,
w związku z tym powszechna powinna stawać się edukacja coraz młodszych dzieci w zakresie korzystania z nich.

Z tej okazji 12 lutego, panie z biblioteki pedagogicznej: Małgorzata Golis i Małgorzata Szurek, przygotowały i przeprowadziły zajęcia z dziećmi z klas I-III z Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5. Podczas zajęć, dzieci usłyszały jakie są zalety nowych mediów ale, co trzeba mocno podkreślić, także i wady.
Uczniowie dowiedzieli się, w jaki sposób bezpiecznie korzystać z internetu i gdzie ewentualnie szukać pomocy. Ważnym jest, aby dzieci jak najwcześniej nauczyły się krytycznego myślenia wobec dostępnych w internecie treści i zrozumiały, że każdy z nas ponosi odpowiedzialność za to, co robi w sieci i nie jest anonimowy. Dzieci aktywnie uczestniczyły w spotkaniu, odpowiadając na szereg pytań związanych z tematem.

Małgorzata Golis
Małgorzata Szurek