Filia w Ostrowcu Św.

Rok Sienkiewiczowski - wystawa

…"Mieczów ci u nas dostatek, ale i te przyjmuję  jako wróżbę zwycięstwa, którą mi sam Bóg przez wasze ręce zsyła"… to jeden z bardziej znanych cytatów pochodzących z dzieł Henryka Sienkiewicza. Pisał ku pokrzepieniu serc, w okresie  kiedy tego pokrzepienia było najbardziej potrzeba a jego przekaz zawarty w książkach trafiał do wszystkich stanów.
Sienkiewicz to także publicysta i społecznik. Swoją twórczością i działalnością dawał świadectwo umiłowania ojczyzny i dumy narodowej.
Senat Rzeczypospolitej ustanowił rok 2016 Rokiem Henryka Sienkiewicza w setną rocznice jego śmierci ale także aby uczcić Wielkiego Polaka i Noblistę, odświeżyć żyjące głęboko w naszym społeczeństwie idee patriotyczne.
Naszą wystawą chcieliśmy oddać hołd pisarzowi i przypomnieć jego największe dzieła.

Małgorzata Golis