Filia w Ostrowcu Św.

Spotkanie w ramach "Sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy"

6 kwietnia 2016 r. w naszej bibliotece miało miejsce spotkanie dotyczące "Skutecznych sposobów zachęcania uczniów do czytania". Oprócz nauczycieli bibliotekarzy, zaproszona została także p. Renata Ziętala z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ostrowcu Św. Nasza prelegentka była koordynatorem sieci o takiej nazwie , działającej w ramach projektu "Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół i przedszkoli poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie ostrowieckim" w roku szkolnym 2013/14 a teraz zechciała podzielić się z nami swoimi osiągnięciami, wypracowanymi przez prowadzoną przez nią grupę. Po wystąpieniu zaproszonego gościa, spotkanie przybrało charakter wymiany doświadczeń i dobrych praktyk. Każdy z nauczycieli bibliotekarzy miał w tej kwestii wiele do zaproponowania. Można było zauważyć ogromne zaangażowanie zebranych. Mamy nadzieję,że proponowane sposoby zachęcania uczniów do czytania zostaną wykorzystane w codziennej pracy z uczniem. Pozostając w klimacie upowszechniania czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży nasza koleżanka p. Justyna Polanowska zaproponowała spotkania z uczniami zarówno w szkołach , jak i w naszej bibliotece, prowadzone z wykorzystaniem kamishibai (z języka japońskiego teatr ilustracji). Teatr ilustracji to słuchanie opowieści przy jednoczesnym śledzeniu ilustracji. Zajęcia są bardzo ciekawe a reklama okazała się niezwykle skuteczna ponieważ mamy już kilkanaście zgłoszeń na przeprowadzenie zajęć.

Następne spotkanie będzie miało praktyczny charakter i będzie dotyczyło wykonywania zakładek do książek pt. „Nicią malowane” a odbędzie się już 12 kwietnia. Zapraszamy.

Barbara Pawelec