Filia w Ostrowcu Św.

Konkurs „Zaczytani w Panu Tadeuszu”

Dnia 18 kwietnia 2016 r. Biblioteka Pedagogiczna we współpracy z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowcu Św., zorganizowała konkurs czytelniczy pt. „Zaczytani w Panu Tadeuszu”. To już kolejna wspólna impreza, której celem jest kształtowanie kultury i aktywności czytelniczej wśród młodzieży, rozwijanie zdrowego współzawodnictwa, a tym razem także popularyzacja twórczości Adama Mickiewicza.
Do udziału w rozgrywkach przystąpiło sześć drużyn, reprezentujących różne szkoły ponadgimnazjalne. W odpowiedni nastrój wprowadziły wszystkich zebranych uczennice, które zadeklamowały Inwokację Pana Tadeusza. Rywalizujące ze sobą grupy, odpowiadały na losowo wybrane pytania dotyczące lektury. Uczestnicy wykonywali także proste polecenia związane z tematem konkursu. Młodzież wykazała się dużą wiedzą z zakresu znajomości treści Pana Tadeusza. Wypowiedzi zawodników oceniało jury w składzie: p. Urszula Sowa i p. Magdalena Rafalska z CKZiU, p. Agnieszka Niewadzi i p. Anna Jarominiak-Środoń z ZS nr 3, oraz reprezentująca Bibliotekę Pedagogiczną p. Małgorzata Szurek.
Wszystko odbywało się w przyjemnej atmosferze a publiczność głośno dopingowała swoich faworytów. Pierwsze miejsce zdobyła drużyna z ZS nr 3, drugie wywalczyli uczniowie reprezentujący CKZiU, natomiast trzecie miejsce przypadło przedstawicielom ZS nr 2. Zwycięskie drużyny otrzymały nagrody książkowe oraz dyplomy.
Konkurs był kolejną okazją do promocji Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w środowisku uczniów szkół powiatu ostrowieckiego. 

Małgorzata Szurek