Filia w Ostrowcu Św.

"Z genealogią na TY" - wykład 

10 maja 2016 roku w Filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Ostrowcu Św.  z inicjatywy p. Małgorzaty Golis zostały zorganizowane dla uczniów szkół średnich  warsztaty - wykład połączony
z pokazem. Zajęcia pt. "Z genealogią na TY"przeprowadził p. Władysław Kostkowski.

Genealogia to dział historii zajmujący się badaniem historii rodu zapisanej lub też zachowanej w tradycji ustnej. Dla wielu ludzi poszukujących często swojej tożsamości może to być ciekawy temat dający możliwości i narzędzia do zbadania historii swojego pochodzenia.
Młodzież uczestnicząca w warsztatach mogła zapoznać się ze sposobami, które są pomocne w odtwarzaniu dziejów swojej rodziny - tymi wcześniejszymi jak i współczesnymi. Prowadzący przedstawił również kilka różnych graficznych rozwiązań - drzew genealogicznych, w które można wpisać odnalezionych przodków w sposób chronologiczny.
Uczniowie aktywnie uczestniczyli w zajęciach, chętnie zadawali pytania prowadzącemu dotyczące poszukiwań członków rodziny.
Warsztaty były ciekawe i pouczające. Na zakończenie kilku uczniów wyraziło chęć samodzielnego przygotowania drzewa genealogicznego swojej rodziny na podstawie podstawowych wiadomości
z warsztatów.

Małgorzata Golis