Filia w Ostrowcu Św.

Zajęcia z wykorzystaniem kamishibai dla klas V

W Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Kielcach, Filia w Ostrowcu Świętokrzyskim odbyły się zajęcia dla klasy V z PSP nr 1 oraz poza biblioteką w PSP nr 9, podczas których uczniowie wykorzystując metodę tzw. opowieści z kubka tworzyli dalszą część historii Szukając Marudka Yakimo Yamamoto. W trakcie zajęć wykorzystano tę metodę ponieważ współgra ona z teatrem ilustracji tu cytat Anny Szyszki: "teatr ilustracji stwarza ogromne możliwości działań twórczych zarówno w ramach aktywności plastycznej jak i literackiej (tworzenie nowej fabuły)". Poprzez wykorzystanie metody uczącej kreatywnego pisania powstały twórcze opowiadania. Metoda ta: "przede wszystkim kształci umiejętność układania opowiadań, umożliwia rozwijanie wyobraźni. Uczniowie doskonalą również umiejętność logicznego myślenia, kojarzenia faktów oraz formułowania wniosków." to cytat doradcy metodycznego Pani Edyty Wójcickiej. Następnie do tych opowiadań uczniowie w poszczególnych grupach tworzyli ilustracje przy użyciu pasteli oraz innych technik plastycznych. Podczas tych zajęć uczniowie doskonalili także umiejętność pracy zespołowej. Zajęcia, podczas których uczniowie mogli wcielić się w rolę pisarzy i ilustratorów bardzo podobały się zarówno dzieciom i nauczycielom. Potwierdzeniem tego jest ustalenie kolejnych terminów spotkań grup, które już uczestniczyły w tych zajęciach.

Justyna Polanowska
Zajęcia zostały przeprowadzone przez Justynę Polanowską.

Justyna Polanowska