Filia w Ostrowcu Św.

 

Zajęcia dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku pod hasłem "Bezpieczne wakacje"

31 maja 2016 roku Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka Filia w Ostrowcu Św. we współpracy z Grupą Ratownictwa PCK w Ostrowcu Św. przygotowała zajęcia dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku pod hasłem „Bezpieczne wakacje”. Tematyka zajęć dla zebranych na wykładzie została określona w projekcie stworzonym przez Oddział Rejonowy OCK w Ostrowcu, a obejmowała zagadnienia z zakresu humanitaryzmu, prawa humanitarnego oraz szeroko pojętej pomocy i samopomocy w nagłych wypadkach.
Na początku wykładu zebrani zostali zapoznani z prezentacją multimedialną przygotowaną przez P. Małgorzatę Golis. Z uwagą wysłuchali informacji na temat historii międzynarodowego prawa humanitarnego oraz początków ruchu czerwonokrzyskiego co miało miejsce w II poł. XIX wieku.
Następnie P. Beata Barska-Jagiełło i P. Aleksandra Guzik z ostrowieckiej Grupy Ratowniczej PCK w sposób teoretyczny i praktyczny zaprezentowały sposoby radzenia sobie w nagłych wypadkach. Pierwsza pomoc jest zagadnieniem bardzo szerokim ale także bardzo ważnym ponieważ ze statystyk wynika, ze najczęściej udziela się pierwszej pomocy komuś z najbliższych a znajomość zasad udzielania PP niekiedy ratuje nie tylko zdrowie ale i życie poszkodowanego.
Zarząd Uniwersytetu Trzeciego Wieku wyraził wdzięczność za zorganizowanie tak ciekawego wykładu i chęć dalszej
Współpraca Biblioteki, PCK i Uniwersytetu będzie rozwijała się nadal. Przewiduje się dalszą realizację projektu. W niedalekiej przyszłości planowane jest przygotowanie zajęć praktycznych z PP oraz wizyty instruktorów ze Straży Miejskiej.

Małgorzata Golis