Filia w Ostrowcu Św.

Europejskie Dni Dziedzictwa 2016

Od wielu lat, zawsze we wrześniu organizowane są Europejskie Dni Dziedzictwa. Jest to olbrzymi projekt społeczno-edukacyjny, którego głównym celem jest podkreślenie wspólnych korzeni kultury europejskiej ale także promowanie regionalnego, lokalnego dziedzictwa kulturowego. Jest on skierowany do bardzo szerokiej i różnorodnej grupy odbiorców w tym do młodzieży i dzieci głównie dlatego aby budować od najmłodszych lat mocne związki emocjonalne z regionem i jego dziedzictwem.
Tradycyjnie, już kolejny raz Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Filia w Ostrowcu Świętokrzyskim wzięła udział w ogólnopolskich celebracjach EDD. W ramach tegorocznych obchodów, które odbywały się pod hasłem "Gdzie duch spotyka się z przestrzenią; świątynie - arcydzieła - pomniki", biblioteka przygotowała 14 września 2016 roku spotkanie z wykładowcą Instytutu Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach dr Sylwią Konarską-Zimnicką.
W wykładzie uczestniczyli nauczyciele i uczniowie ostrowieckich szkół ponadgimnazjalnych.
Wszyscy z wielkim zainteresowaniem wysłuchali wykładu o najstarszym dokumencie prozatorskim w języku polskim - Kazaniach Świętokrzyskich. Słuchając słów znawczyni średniowiecza, mogli przekonać się o jego ważności dla historii naszego kraju i regionu; o artyzmie tego dokumentu a także o tym jak bardzo różnił się ówczesny język polski od współczesnego. Na koniec wykładu słuchacze zostali poddani małemu sprawdzianowi wiedzy. Odbył się konkurs "Trzy pytania", który uczniowie zdali śpiewająco. Każda prawidłowa odpowiedź została nagrodzona. Zwycięzcy otrzymali upominki ufundowane przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Małgorzata Golis