Filia w Ostrowcu Św.

Konferencja Opiekunów Szkolnych Kół PCK

W ramach współpracy z Ostrowiecka Grupą Ratowniczą , Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim 07 października 2016 roku w siedzibie naszej biblioteki zorganizował Konferencję Opiekunów Szkolnych Kół PCK. Na terenie Powiatu Ostrowieckiego działa aktywnie 30 takich kół w szkołach różnego typu skupiających ponad 300 wolontariuszy. Konferencja jest wydarzeniem cyklicznym - ta miała podsumować pracę SK PCK za rok szkolny 2015/2016 i wyznaczyć priorytety na bieżący rok.
Na konferencję zaproszeni zostali: przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Kielcach, członek Zarządu Świętokrzyskiego PCK oraz Naczelnicy Wydziałów Edukacji z Urzędu Miasta i Starostwa Powiatowego.
Współpracę z Ostrowiecką Grupą Ratowniczą rozpoczęliśmy przy okazji realizacji projektu dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku "Bezpieczne wakacje" i mamy nadzieję kontynuować ją owocnie nadal.

Małgorzata Golis