Filia w Ostrowcu Św.

 Propagowanie szeroko pojętego bezpieczeństwa wśród osób starszych - zajęcia dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku  

11 października 2016 roku Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka Filia w Ostrowcu Św. we współpracy z Grupą Ratownictwa PCK w Ostrowcu Św. i Strażą Miejską przygotowała zajęcia dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w ramach projektu, który ma na celu propagowanie szeroko pojętego bezpieczeństwa wśród osób starszych. Tematyka zajęć dla zebranych obejmowała zagadnienia
z zakresu pierwszej pomocy i samopomocy w nagłych wypadkach.

Zajęcia były podzielone na część teoretyczną i praktyczną. W części teoretycznej słuchacze dowiedzieli się o sposobach radzenia sobie z omdleniem, utratą przytomności, zawałem serca zaś w części praktycznej ćwiczyli - wspomagani przez instruktorów - bandażowanie oraz ułożenie w pozycji bocznej bezpiecznej.
Przedstawiciel Straży Miejskiej przedstawił prezentację, z której zebrani mogli dowiedzieć się jakie są charakterystyczne symptomy udaru i co robić w obliczu takiego zagrożenia.
Pierwsza pomoc jest zagadnieniem bardzo ważnym ponieważ ze statystyk wynika, że najczęściej udziela się pierwszej pomocy komuś z najbliższych a znajomość zasad udzielania PP niekiedy ratuje nie tylko zdrowie ale i życie poszkodowanego.
Podczas zajęć jak i na koniec spotkania słuchacze zadawali pytania prowadzącym. Pytań było bardzo wiele i były szczegółowe co świadczy o dużym zainteresowaniu słuchaczy UTW tematem i chęci posiadania wiedzy z PP.

Małgorzata Golis